تبلیغات
نشریه آپاتیه - شهرداری صغاد برگزار می کند


Admin Logo
themebox Logo
نویسنده :آپاتیه
تاریخ:سه شنبه 3 آبان 1390-01:01 ب.ظ

شهرداری صغاد برگزار می کند

آگهی مزایده

شهرداری صغاد در نظر دارد بر اساس مصوبه شورای اسلامی نسبت به فروش اعدادی از اراضی متعلقه واقه در فاز 2 شهرک شهید بهشتی از طریق مزایده عمومی اقدام نماید لذا بدین وسیله از متقاضیان جهت شرکت در مزایده دعوت به عمل می آید.

شرایط:

-    مزایده به صورت نقدی بوده و خریدار پس از ابلاغ حداکثر ظرف مدت یک هفته مهلت دارد نسبت به پرداخت وجه زمین اقدام نماید.

-         کلیه هزینه های نقل و انتقال، حق الثبت و درج آگهی و... به عهده خریداران است.

-         به پیشنهادات مخدوش، مشروط و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نمی شود.

-    پیشنهادات حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهی با شرایط مندرج در شرایط مزایده به دبیرخانه شهرداری تحویل گردد.

-         متقاضیان بایستی 5 %  مبلغ پایه هر قطعه را به عنوان سپرده به حساب درآمد شهرداری واریز نمایند.

-         در صورت انصراف نفرات اول تا سوم از عقد قرارداد سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

-         شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

-    متقاضیان جهت اطلاع از شرایط و دریافت اسناد مزایده و جزئیات اراضی مورد نظر به شهرداری صغاد مراجعه نمایند.

 

روابط عمومی شهرداری صغاد

 


ساعت فلش

كد تقویم

قالب وبلاگ

کد نمایش آب و هوا

کد نمایش آب و هوا

آمار سایت

قالب وبلاگ